۰۴ دی، ۱۳۸۷

As we travel by

۲۹ آذر، ۱۳۸۷

تابستانمان به گوش دادن "November Rain" گذشت و پاييزمان به "Looking For the Summer".


حکايت آن لبخند...
وقتی يکی از کاراکترهای اصلی داستانی Joker است، شايد مهمترين خصوصيتش بايد لبخند او باشد.
و البته بايد بهانه ای برای اين لبخند دست و پا کرد.
در فيلم بتمن شواليه، سياه هيث لجر تاريخچه اين لبخند را توضيح می دهد:

My father was a drinker. And a fiend. And one night he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not One Bit.
So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it.
Turns to me and he says "Why so serious?"He sticks the blade in my mouth. Let’s put a smile on that face"

اما دربتمن تيم برتون ژوکر، با بازی جک نيکلسون درشرايط مختلف چهار دليل متفاوت برای توجيه اين لبخند می آورد:

1)"Life's been good to me"

2)"Gotham City Always brings a smile to my face."

3)"...as my plastic surgeon always said: if you gotta go, go with a smile."

4)"I'm only laughing on the outside
My smile is just skin deep
If you could see inside I'm really crying
You might join me for a weep"
تابحال سه نفر نقش ژوکر را بعهده داشتند: سزار رومرو در بتمن 1966 که يک سريال 19 قسمتی بود، جک نيکلسون بتمن 1989 ساخته تيم برتون و هيث لجر دربتمن شواليه سياه، کريستوفر نولان 2008.
مرگ سزار رومرو براثر برونشيت دراولين روز ژانويه سال 1994 اتفاق افتاد و درمورد هيث لجر بر اثر اوردوز،22 ژانويه 2008، و جنازه اش پس ازچندين روز در آپارتمانش در منهتن نيويورک پيدا شد.
هم اکنون تنها بازمانده از نسل ژوکرها جک نيکلسون است. او که توانست در سال 1989 بخاطر اين نقش و سود فروش فيلم رکورد 60 ميليون دلار درآمد رو ثبت کند، درسن 71 سالگی همه جا می گويد:
My motto is: more good times.

اوکسيست که هميشه به توصيه جراح پلاستيک خود عمل کرده است.
۱۶ آذر، ۱۳۸۷

Beach Themeيافتن شکار زير سطح متلاطم آب از ارتفاع بالا، تعيين مسيروزاويه حمله، تصحيح دائمی جهت حرکت درطول مسير بعلت وزش باد و تحرک ماهی، نزديک شدن به شکار، محاسبه ضريب شکست آب، فروبردن چنگالها بر بدن ليز ولغزنده ماهی ودر نهايت اوج گرفتن بسمت آشيانه.
ودستانی که ناخداگاه بطرف کلاهمان می رود، به احترام واژه "تکنيک".


Beach Theme - Thief (1981) (Michael Mann)
Tangerine Dream


پ.ن: پس از نه ماه، صدمين پست اين وبلاگ را می خوانيد.
ممنون از تمام دوستانی که تنور اينجا را گرم نگهداشتند.