۱۹ دی، ۱۳۸۷

Jack Holborn


Captain's Thema - Jack Holborn Soundtrack
Symphonieorchester Kurt Graunkeجمعه بود ورخوت بعد ازنهار
پيداکردن بالشی و کشاندن خود بپای جعبه جادو
فقط و فقط بخاطر حس تلاطم دريا بر کشتی "کاپتان شرينگهام".


0 نظرات: